กิจกรรมรวมพลังแห่งความภัคดี ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอแปลงยาว

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 07.30 น. 

      แพทย์หญิงทิพวรรณ  ไชยประการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแปลงยาว และนายชูชีพ  มีเจริญ สาธารณสุขอำเภอแปลงยาว พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ คป.สอ.แปลงยาว ได้ร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภัคดี ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอแปลงยาว 

 แพทย์หญิงทิพวรรณ ไชยประการ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแปลงยาว เข้าร่วมกิจกรรม “Big cleaning week จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส” พร้อมรณรงค์ให้ความรู้ การป้องกันไวรัสโคโรนา และการใช้หน้ากากอนามัย ...
โรงพยาบาลแปลงยาวได้จัดการทดสอบ สอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์และการตรวจวิศวกรรมความปลอดภัยโรงพยาบาลแปลงยาว ประจำปีงบประมาณ2563 ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม2563 โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่6 ส่งเจ้าหน้าที่ 5 ท่าน ดำเนินการ ทดสอบ ...