วันสตรีสากล

วันพุธ ที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 9.30 น

นางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอแปลงยาว 

พร้อมด้วยกำนันสมยศ พูลสวัสดิ์ กำนันตำบลวังเย็น ได้เยี่ยมผู้ป่วย ณ อาคารผู้ป่ายในโรงพยาบาลแปลงยาว

 เนื่องในวันที่ 8 มีนาคม 2560 เป็นวันสตรีสากล โดยมีแพทย์หญิงทิพวรรณ ไชยประการ 

ผู้อำนายการโรงพยาบาลแปลงยาวและนายชูชีพ มีเจริญ สาธารณสุชอำเภอแปลงยาวให้การต้อนรับ