การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและขั้นสูงให้แก่เจ้าหน้าที่เครือข่าย สุขภาพอำเภอแปลงยาว

วันที่ 3-4 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น  

      งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช กลุ่มงานพยาบาลโรงพยาบาลแปลงยาวจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและขั้นสูงให้แก่เจ้าหน้าที่เครือข่าย

สุขภาพอำเภอแปลงยาว ประจำปี 2561” โดยมีแพทย์หญิงทิพวรรณ ไชยประการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแปลงยาว ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้

      ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลแปลงยาว