ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

1.นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา

2.เจ้าพนักงานธุระการ 1 อัตรา

3.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 8 อัตรา

4.แม่บ้าน 1 อัตรา

5.พนักงานประกอบอาหาร 1 อัตรา

ดาวน์โหลดเอกสาร (คลิ๊ก)