ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาซักผ้าเปื้อนฯ ปี 2563 เป็นเวลา 12 เดือน

               โรงพยาบาลแปลงยาว  มีความประสงค์จะจัดจ้างเหมาบริการซักผ้าเปื้อนที่เกิดจากการปฏิบัติงานภายในโรงพยาบาลแปลงยาว  ด้วยวิธีประกาศเชิญชวน (e-bidding) ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 เป็นเวลา 12 เดือน

               โรงพยาบาลแปลงยาว ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

               คลิก

Add comment


Security code
Refresh