ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2563-จัดซื้อยา


ด้วย โรงพยาบาลแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ประสงค์จะจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Biphasic isophane insulin (Soluble insulin 30% + Isophane insulin 70%) 100 IU/ml Injection in 3 ml with Insulin pen and pen needle โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จึงประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีรายละเอียด ตามเอกสารแนบ สามารถดาวน์โหลดได้  คลิก https://drive.google.com/open?id=1fyNJzdeRCvTn2Kpu8CqY-XFE72VfoqQm

Add comment


Security code
Refresh