ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2563-จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 300 KW

ด้วย  โรงพยาบาลแปลงยาว ประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์  ผู้สนใจสามารถดูราละเอียด โดยดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่https://drive.google.com/open?id=1lLR2EJPmOc5sEPK6iNKzrEvKjb0bBltW

Add comment


Security code
Refresh