ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการ

 

ยกเลิกประกาศเชิญชวน ลงวันที่ 10 สิงหาคม  2564 เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการ โรงพยาบาลแปลงยาว ประจำปีงบประมาณ 2565 เป็นเวลา 12 เดือน ระยะเวลาการจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่  30 กันยายน 2565  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)https://drive.google.com/file/d/1yKbkAnfPqsAXEkaubEKeJORX4X98Wyqy/view?usp=sharing

Add comment


Security code
Refresh