แผนปฏิบัติการและการติดตามผลการดำเนินงาน(ทุกแผน) ประจำปีงบประมาณ 2565

บันทึกจัดทำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลแปลงยาว ประจำปีงบประมาณ 2565

https://drive.google.com/file/d/12-I-wyfzAr4V862Bw3MjSv72jLx-y0Pm/view?usp=sharing

แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลแปลงยาว ประจำปีงบประมาณ 2565

https://drive.google.com/file/d/1HQkW8Xrogfd7PI4E5AD-U2AlSY_JX0Fh/view?usp=sharing

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล-บันทึกจัดทำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลแปลงยาว ประจำปีงบประมาณ 2565

https://drive.google.com/file/d/1QZqY4Q8JnI805UIyVnxn3zpeHTIW-PZ4/view?usp=sharing

แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ โรงพยาบาลแปลงยาว 2565

https://drive.google.com/file/d/1SobdFpFMO2SCZWZ7PXf0VgLvrd0Lcc5V/view?usp=sharing

แผนปฏิบัติการและโครงการส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรมโรงพยาบาลแปลงยาว 2565

https://drive.google.com/file/d/1V7oPiYl1urNua0zhxf2QfljeQtblw2Yx/view?usp=sharing

Add comment


Security code
Refresh