สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565-ไตรมาสที่ 2 (แบบ สขร.1) รอบเดือน มกราคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565-ไตรมาสที่ 2 (แบบ สขร.1) รอบเดือน มกราคม 2565

ดาวน์โหลด  กด » ⇒  https://drive.google.com/file/d/1V1jdWIgjuVJgNmFR-NdDYtMF5k0sG2ct/view?usp=sharing

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565-ไตรมาสที่ 2 (แบบ สขร.1) รอบเดือน มกราคม 2565 ยา

ดาวน์โหลด  กด » ⇒  https://drive.google.com/file/d/12IhQpMJ6fS-1_8q53N6ka87OWN7NL8Nv/view?usp=sharing

Add comment


Security code
Refresh