ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 งานจ้างเหมาซักผ้าเปื้อนที่เกิดจากการปฏิบัติงานภายในโรงพยาบาลแปลงยาว

               โรงพยาบาลแปลงยาว ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2              ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ คลิกhttps://drive.google.com/open?id=1jN7VHtr6PihNxE9EYYyXuHcs2cHvPDqe

Add comment


Security code
Refresh