สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565-ไตรมาสที่ 1 (แบบ สขร.1) รอบเดือน ธันวาคม 2564

 

บันทึกรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 (แบบ สขร.1) รอบเดือน ธันวาคม 2564

https://drive.google.com/file/d/1N4ySBZHCcMiLBvjVC5qdhEryfXjhQ3nd/view?usp=sharing

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล-รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 (แบบ สขร.1) รอบเดือน ธันวาคม 2564

https://drive.google.com/file/d/1gls2gNDVyUUEoJna6pYyuXyKNV6jhptM/view?usp=sharing

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ในรอบเดือน ธันวาคม 2564-วัสดุการแพทย์เวชภัณฑ์มิใช่ยา

https://drive.google.com/file/d/1J01gDohbXXN-DdatZXBR9w5vKOQ-A-4N/view?usp=sharing

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ในรอบเดือน ธันวาคม 2564-ยาและวัสดุเภสัชกรรม

https://drive.google.com/file/d/10UaSAcxMCBIgiOZOfjZS-y1v8x7mvjWf/view?usp=sharing

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ในรอบเดือน ธันวาคม 2564-ครุภัณฑ์ทั่วไป

https://drive.google.com/file/d/1VP2tHRDzg7xibyCxBoWHR449n9c_dVeg/view?usp=sharing

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ในรอบเดือน ธันวาคม 2564-ครุภัณฑ์การแพทย์ และวัสดุทั่วไป

https://drive.google.com/file/d/1oc6Y7Ro5fv65peCu9OJQVq6HupW4iOh9/view?usp=sharing

Add comment


Security code
Refresh