คำขวัญ
บริการด้วยไมตรีจิต เพื่อคุณภาพชีวิตของปวงประชา
วิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลแปลงยาว
แบบประเมินความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังให้คำปรึกษาของโรงพยาบาลแปลงยาว<ดาวน์โหลดคลิ๊ก>
คณะกรรมการควบคุมการติดเชื้อโรงพยาบาลแปลงยาว ได้จัดโคงการการซ้อมแผนเตรียมรับโรคติดต่ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำอำเภอแปลงยาว ปี2559 ในระหว่างวันที่16-17กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลแปลงยาวโดยในวันนี้แพทย์หญิงทิพวรรณ ...
วิ่งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทดสอบสมรรถภาพ ระยะทาง 2.4 กิโลเมตร ครั้งที่ 5 2 เมษายน 2559            
การฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธรณภัย ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ บริษัท ยูไนเต็ด ออโต้ จำกัด ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปล่อยยุงลายตัวผู้ทำหมันสู่ธรรมชาติ ครั้งแรกในโลก ไทยและผู้แทนนานาชาติร่วมปล่อยยุงลายตัวผู้ทำหมันสู่ธรรมชาติครั้งแรกในโลก หวังลดการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก ยืนยันไม่กระทบสิ่งแวดล้อม ใช้เวลาติดตามผลอีก 3 เดือนผู้แทนนานาชาติ 15 ...
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 07.30 น.        แพทย์หญิงทิพวรรณ  ไชยประการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแปลงยาว และนายชูชีพ  มีเจริญ สาธารณสุขอำเภอแปลงยาว พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ คป.สอ.แปลงยาว ได้ร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภัคดี ณ ...
พ.ญ.ทิพวรรณ ไชยประการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแปลงยาวเป็นประธานในพิธียกเสาเอก อาคารผู้ป่วยใน (30 เตียง) 
วันพุธ ที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 9.30 น นางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอแปลงยาว  พร้อมด้วยกำนันสมยศ พูลสวัสดิ์ กำนันตำบลวังเย็น ได้เยี่ยมผู้ป่วย ณ อาคารผู้ป่ายในโรงพยาบาลแปลงยาว  เนื่องในวันที่ 8 มีนาคม 2560 เป็นวันสตรีสากล โดยมีแพทย์หญิงทิพวรรณ ...