60 ม.4 ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190

โทร 038-851231 , 038-589720

โทรสาร 038-589002-3 ต่อ 102 

E-mail : plaengyao_h@hotmail.com

 

ผู้ดูแลเว็บไซต์

E-mail : plaengyao_h@hotmail.com

 

Powered by Phoca Maps