บริการของเรา

ตารางแสดงการตรวจรักษาผู้ป่วยนอกปี 2563

วัน

8.00 - 12.00 น.

13.00 - 14.00 น.

17.00 - 21.00 น.

จันทร์

ตรวจโรคทั่วไป
คลินิกชะลอไต สัปดาห์ที่ 1,2,3
คลินิกยาต้านไวรัสเอดส์ สัปดาห์ที่ 4
ตรวจโรคทั่วไป
บำบัดยาเสพติด/ยาบ้า(รับใหม่)
ตรวจโรคทั่วไป 
บำบัดยาเสพติด

อังคาร

ตรวจโรคทั่วไป
คลินิกความดันโลหิตสูง
ตรวจโรคทั่วไป
บำบัดยาเสพติด/ยาบ้า/บุหรี่/เหล้า
ตรวจโรคทั่วไป
บำบัดยาเสพติด

พุธ

ตรวจโรคทั่วไป
คลินิกเบาหวาน
ตรวจโรคทั่วไป
เมทาโดน
ตรวจโรคทั่วไป
บำบัดยาเสพติด

พฤหัสบดี

ตรวจโรคทั่วไป
คลินิกหอบหืด สัปดาห์ สัปดาห์ที่ 1,3
คลินิกวาฟาลีน สัปดาห์ที่ 3
จิตเวช สัปดาห์ที่ 4
ตรวจโรคทั่วไป
ประเมินไอคิว
คลินิกเพื่อนคู่ใจ สัปดาห์สุดท้ายของเดือน
ตรวจโรคทั่วไป
 

ศุกร์

ตรวจโรคทั่วไป
คลินิกเบาหวาน
ตรวจโรคทั่วไป
ตรวจโรคทั่วไป

 

ให้คำปรึกษารายกรณี  HT  DM  CKD  COPD จิตเวช บุหรี่  เหล้า ที่ WARD  ทุกบ่าย

หมายเหตุ : 1. คลินิกเมทาโดน หากเป็นวันหยุดเลื่อนเป็นบ่าย วันพฤหัสบดี

     2. ก่อนประเมินไอคิว ให้นัดกับนักจิตวิทยาก่อนทุกครั้ง

Add comment


Security code
Refresh