ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 

ตามประกาศโรงพยาบาลแปลงยาว   เรื่อง   รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น

ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)  ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ   ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้  ตำแหน่ง แม่บ้าน  และตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร  นั้น

                    บัดนี้   การสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว   

                    จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก   ให้ทราบโดยทั่วกัน    

                                     ประกาศ     วันที่      ๓๐   มกราคม     .. 25๖๒

 

                 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่    คลิก


 

 

 

 

 

Add comment


Security code
Refresh