รายงานการกำหนดขอบเขตงานและราคางานจ้างซ่อมแซมอาคารสิ่งก่อสร้าง 7 รายการ

ปร4+ปร5 ราคากลาง https://dhttps://drive.google.com/file/d/1Qr-5-GT4Jm9_zl2aqcluwV_1B9g5FNsA/view?usp=sharingrive.google.com/file/d/1Qr-5-GT4Jm9_zl2aqcluwV_1B9g5FNsA/view?usp=sharing

000-รายงานราคากลาง 7 รายการ  https://drive.google.com/file/d/1mleXa1bWHwmTf1D5GBqk4vQr-kL0gjpR/view?usp=sharing

001-บก 06-3 มีนาคม 2564 https://drive.google.com/file/d/1vpUyrZt8s1-l_Gl6PpTaMNlE_YmSzD2b/view?usp=sharing

002-ขอบเขตงาน 7 รายการ https://drive.google.com/file/d/1jGSl4FvGZCPu-F1nqi75HNnjEwlcb0v9/view?usp=sharing

003-แบบ 5319 5321 5322 https://drive.google.com/file/d/1j4VSfVqezNWZ9At2nnAf9JCMeOKtA6QX/view?usp=sharing

004-แบบ 2731 https://drive.google.com/file/d/1IKSmiUiI-Qc396XXhWvKdlS_bH6UnGET/view?usp=sharing

005-แบบ 6168  https://drive.google.com/file/d/1gi_jcuTEcczyCttuQdrBhmv_wZrrsSfU/view?usp=sharing

006-แบบ 5318 https://drive.google.com/file/d/1CAnQ8s8x4MQxqvyplp66MGYt-pQHZ1kG/view?usp=sharing

007-ใบแจ้งปริมาณงานและราคา https://drive.google.com/file/d/15nxKq3RJgZLw7UMOvAnctzhG5rR0EDmN/view?usp=sharing

Add comment


Security code
Refresh