ประกาศ เผยแพร่ราคากลางและขอบเขตงานจ้างเหมาทำความสะอาดปีงบประมาณ 2565

TOR ทำความสะอาด 2565 https://drive.google.com/file/d/10etLkM93QSTWJlAP_cfGVxHUlWPY9FpR/view?usp=sharing

บก 06-ทำความสะอาด 2565 https://drive.google.com/file/d/1Y2U6jK_7xzMtfhC2cH-g5EQW_ZVl5RH_/view?usp=sharing

Add comment


Security code
Refresh