รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง-รถพยาบาล(รถตู้)

โรงพยาบาลแปลงยาว  ประสงค์ที่จะจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้)  จำนวน 1 คัน  จึงขอประกาศเผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง-รถพยาบาล(รถตู้)

มีรายละเอียด  คลิก  https://drive.google.com/open?id=1h06Y20ZaCq8v9aJzYklDr3Wndp2BDJln

Add comment


Security code
Refresh