ประกาศ - ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

โรงพยาบาลแปลงยาว ขอยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 รายการรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียด คลิก  https://drive.google.com/open?id=1yoGLYJxtihSzr1ZT5FltaQe1bWaaKSpY

Add comment


Security code
Refresh