นโยบายยุทธศาสตร์โรงพยาบาลแปลงยาว

ยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลแปลงยาว ประจำปีงบประมาณ 2564  https://drive.google.com/file/d/12C7p6WJjchVpgQe9Nq6d_w4qbB7ns2Lx/view?usp=sharing

รูปเล่มโยบายและแผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลแปลงยาว ประจำปีงบประมาณ 2564 https://drive.google.com/file/d/1xpiZ9cKYk9ZdOA1vzQjoQpq-Yz0FMxFb/view?usp=sharing

Add comment


Security code
Refresh