ยกเลิกประกาศเชิญชวน ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 การประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักผ้าเปื้อนที่เกิดจากการปฏิบัติงานภายในโรงพยาบาลแปลงยาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5 เป็นเวลา ๑๒ เดือน ระยะเวลาการจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ด้วย วิธีประกวด

 

 

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวน

https://drive.google.com/file/d/1W-83xBc7s88ElZS-mprbxZ1tb-8g1cG6/view?usp=sharing

Add comment


Security code
Refresh