ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2565

คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2565

https://drive.google.com/file/d/1sWLDGXVEsnVyX9UE-1ktRB8bb426bgJ-/view?usp=sharing

ประกาศเชิญชวน

https://drive.google.com/file/d/1roXBOw7mY77OyVOZaoqOfydC__SPQxsg/view?usp=sharing

แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่-คุณลักษณะเฉพาะและประกาศเชิญชวน -ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2565

https://drive.google.com/file/d/1Klmb-gUSB8uY3QnW25cDlRwTYNoCspW_/view?usp=sharing

Add comment


Security code
Refresh