ประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 2 รายการ

1.ประกาศ จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2567 ประกาศ ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2566

    - ประกาศ https://drive.google.com/file/d/1HC8xC5iGZOGrjVS48h1gtmWBGO8TCxXx/view?usp=sharing

2.ประกาศ จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลาง และคุณลักษณะเฉพาะ ประกาศ ณ วันที่  6 พฤศจิกายน 2566

    - บก 06

   - คุณลักษณะเฉพาะ  budesonide_formoterol (320_9) inhalation powder (GPU 7793765)

   - คุณลักษณะเฉพาะ  Insulin (GPU 992992)

3.ประกาศ จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศเชิญชวน  ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566

   - ประกาศ 

  - เอกสารประกวดราคา

4.ประกาศ จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศผุู้ชนะการเสนอราคา ประกาศ ณ วันที่  27 พฤศจิกายน 2566

   - ประกาศ 

Add comment


Security code
Refresh