ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้)

1.ประกาศ จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2567    ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม 2567

 - ประกาศ

- แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 

2.ประกาศ จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง  เผยแพร่ ราคากลาง   ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม 2567

   - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ https://drive.google.com/file/d/14WMN49g0gX8HXv2XwDMWafJys_YRUjaO/view?usp=sharing      

   - บก 06 https://drive.google.com/file/d/157t9cW_LZbGgSk_cQC5OqoTW77ioJxAE/view?usp=sharing

   - แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์  https://drive.google.com/file/d/1FKzgOM7wkmYATCUObqKkddI-mxgBB3ub/view?usp=sharing

3.ประกาศ จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล(รถตู้) (ประกาศเชิญชวน)  ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม 2567

    - ประกาศ เอกสารประกวดราคา 

4.ประกาศ จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม 2567

    - ประกาศ https://drive.google.com/file/d/1b-MltWgIk46G4HA7oW6PfaJ6ytyIU3WX/view?usp=sharing

   - แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ https://drive.google.com/file/d/1DwP3e9USLv2nC5nuaVab4Zi00eobwZXw/view?usp=sharing

Add comment


Security code
Refresh