ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)

 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 

          และกำหนดวัน  เวลา  วิชาที่สอบ  และสถานที่สอบคัดเลือก

       1.  ตำแหน่ง  พนักงานช่วยเหลือคนไข้

                01  นางสาวเสาวณีย์ปลื้มจิตร์

                02   นางสาวจิราพร พูลสวัสดิ์

       2.  ตำแหน่ง  พนักงานพิมพ์   

                01 นางสาววรรณชนกทีแพง

                02 นางสาวนพรัตน์คุ้มชุมแสง

                03 นางสาวเพ็ญพรอ้นใจธรรม

 

เอกสารเพิ่มเติม

Add comment


Security code
Refresh