ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)

ตำแหน่งพนักงานพัสดุ

1.นายอภิสิทธิ์ แก่นจันทร์

2.นางสาวรวิภา หนูเสริม

ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน)

1.นางสาวนันทิยา พุกซื่อตรง

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (พยาบาลวิชาชีพ)

1.นางสาวนฤชา แซ่โง้ว

เอกสารเพิ่มเติม

 

Add comment


Security code
Refresh