ประกาศขายทอดตลาดอาคาร (รื้อถอนอาคารสิ่งก่อสร้าง)-บ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 จำนวน 2 หลัง

 

กำหนดวันดูสภาพอาคารและวันขายทอดตลาด

1.กำหนดดูสภาพอาคาร ในวันที่ 23 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแปลงยาว

2.กำหนดยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ 27 มกราคม 2566 ณ ห้องประุชุมโรงพยาบาลแปลงยาว ลงทะเบียนเสนอราคาตั้งแต่เวลา 10.30 น. ถึง 11.00 น. กำหนดยื่นซองระหว่างเวลา 11.10 น. ถึง 11.30 น. และประกาศผลผู้ชนะการประมูลระหว่างเวลา 11.40 น. ถึง 12.00 น.

เอกสารแนบท้าย  ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา  https://drive.google.com/file/d/1OtZ2stTGluBZv0WJfLjujf3K42Z39O60/view?usp=share_link  

Add comment


Security code
Refresh