เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการจ้างก่อสร้างอาคารฟื้นฟูสภาพ (กายภาพบำบัดและแพทย์แผนไทย)

จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ดาวน์โหลด  https://drive.google.com/file/d/1tqrebjIT-rm86Y-RdoJuFuXVAvl9kSFC/view?usp=share_link

Add comment


Security code
Refresh