ประกาศ เผยแพร่ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฟื้นฟูสภาพ (กายภาพบำบัดและแพทย์แผนไทย)

จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฟื้นฟูสภาพ (กายภาพบำบัดและแพทย์แผนไทย) พื้นที่ใช้สอย 295 ตารางเมตร ก่อสร้าง ณ โรงพยาบาลแปลงยาว  อำเภอแปลงยาว  จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 หลังตามแบบของกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขแบบเลขที่ 11046+ เอกสารเลขที่ ข.7/ ม.ค./65 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding  มีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแพทย์ฟื้นฟูสภาพ

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร https://drive.google.com/file/d/1zgbUYh4eZGDk2IA-NVQCbBraOambcyvQ/view?usp=sharing

Add comment


Security code
Refresh