ประกาศ เผยแพร่ ร่าง ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารฟื้นฟูสภาพ (กายภาพบำบัดและแพทย์แผนไทย)

จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอประกาศ ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฟื้นฟูสภาพ (กายภาพบำบัดและแพทย์แผนไทย) พื้นที่ใช้สอย 295 ตารางเมตร ก่อสร้าง ณ โรงพยาบาลแปลงยาว  อำเภอแปลงยาว  จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามแบบของกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข แบบเลขที่ 11046+ เอกสารเลขที่    ข.7/ ม.ค./65 จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

ร่าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแพทย์ฟื้นฟูสภาพ

ดาวน์โหลด  https://drive.google.com/file/d/1u7sMCkl4tCHSviZMnASbuAX3NSg2TyjD/view?usp=sharing

Add comment


Security code
Refresh