ประกวดราคาจ้างเหมาซักผ้าที่เกิดจากการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลแปลงยาว เป็นเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567-30 กันยายน 2567

1.ประกาศ จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2567 ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม  2566 

    - ประกาศ https://drive.google.com/file/d/1bGgLJJrpINplVP-LY79E46zPo5NEhjMK/view?usp=sharing

2.ประกาศ จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลาง และขอบเขตของงาน  ประกาศ ณ วันที่  20 ตุลาคม  2566

    - บก 06 https://drive.google.com/file/d/16G_BWnHG_pFWxARkgoayDY_VIt1qswaJ/view?usp=sharing

   - ขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)  https://drive.google.com/file/d/1KKw1KFxJQCwV5r46_Xbt0PPX-kAkOow-/view?usp=sharing

3.ประกาศ จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศเชิญชวน  ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม  2566

   - ประกาศ  https://drive.google.com/file/d/13r45HUimamoizl7nD6zVxdlg1orZ81iO/view?usp=sharing

4.ประกาศ จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศผุู้ชนะการเสนอราคา ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 

   - ประกาศ  https://drive.google.com/file/d/1PAwuvzeOgjVga0Kz-6KyEOzQTF8aIvFr/view?usp=sharing

Add comment


Security code
Refresh