ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการโรงพยาบาลแปลงยาว เป็นเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567-30 กันยายน 2567

1.ประกาศ จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2567 ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม  2566 

    - ประกาศ  https://drive.google.com/file/d/1EOds2irUj8iCORwD712SDwSFGughtpVc/view?usp=sharing 

2.ประกาศ จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลาง และขอบเขตของงาน  ประกาศ ณ วันที่  19 ตุลาคม  2566

    - บก 06 https://drive.google.com/file/d/1zBYVT5Lmw9Vv_hesrP4KFYhhpYQsyyXq/view?usp=sharing

   - ขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)   https://drive.google.com/file/d/1Ynu3DvOgSIv-q2imK0RYQAexvIfg4QM-/view?usp=sharing

3.ประกาศ จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศเชิญชวน  ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม  2566

   - ประกาศ   https://drive.google.com/file/d/1sQyPzhsB6bxvSULfQZqSgMSuBSP9_JEg/view?usp=sharing

4.ประกาศ จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศผุู้ชนะการเสนอราคา ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 

   - ประกาศ  https://drive.google.com/file/d/1hluvhqA0pikIqq-gS8X0ZmOwvOzzeQka/view?usp=sharing

Add comment


Security code
Refresh